W tej części kursu  dowiesz się:

1.Jak nadmiar i niedobór fotosyntetycznie aktywnej radiacji wpływa na przebieg tego procesu

2.Reakcji roślin na stres oksydacyjny i mechanizmach obronnych przed tym stresem,

 

Na ćwiczeniach dowiesz się:

      1.Jak można oznaczyć zawartość chlorofilu w tkance roślinnej

      2.Co to jest fluorescencja chlorofilu

      3.Jak można zmierzyć intensywność fotosyntezy

      4.Jakie związki są produktami fazy biochemicznej fotosyntezy

wykonując następujące ćwiczenia:

      1.Oznaczanie zawartości chlorofilu

      2.Fluorescencja chlorofilu

      3.Powstawanie skrobi w blaszce liściowej, próba jodowa Sachsa

      4.Porównanie fotosyntezy roślin typu C3 i C4 ? wpływ stężenia CO2

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49