W tej części dowiesz się o:

1.      mechanizmach pobierania i transportu składników mineralnych przez błony (proces dyfuzji, kanały jonowe, nośniki, transportery)

2.      transporcie i dystrybucji składników mineralnych w roślinach w różnych warunkach zaopatrzenia w te składniki

3.      funkcji fizjologicznej makro- i mikroelementów

4.      skutkach niedoboru składników mineralnych

5.      specyfiki gospodarki azotowej i efektywności wykorzystania azotu

6.      wpływie nawożenia składnikami mineralnymi na wielkość i jakość plonu

7.      roślinach wskaźnikowych

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49