W tej części kursu  dowiesz się o:

 1. fotosyntetycznej produktywności roślin C3 i C4

 2. wpływie procesów dysymilacji na produktywność roślin w łanie

 3. znaczeniu procesu dystrybucji asymilatów w gromadzeniu plonu rolniczego

 4. wpływie czynników środowiskowych na gromadzenie plonu

 5. roślinach transgenicznych

Na ćwiczeniach dowiesz się:

 1. jakie są metody oznaczania intensywności oddychania

 2. jak zmienia się oddychanie w trakcie kiełkowania nasion

 3. jak zranienie wpływa na intensywność oddychania

 4. jak temperatura wpływa na intensywność oddychania

wykonując następujące ćwiczenia:

 1. Zróżnicowanie intensywności oddychania roślin
 2. Wpływ temperatury na intensywność oddychania tlenowego

Na ćwiczeniach napiszesz sprawidzian z gospodarki wodnej oraz barnikw asymilacyjnych i fotosyntezy.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49