Żeby wykonać ćwiczenia treningowe i zadanie domowe (rachunkowe lub problemowe) musisz dokładnie zapoznać się z treścią wykładu.  Dobrze byłoby również przeczytać odpowiednie rozdziały w podręczniku.

Última alteração: poniedziałek, 10 de sierpnia de 2015 às 22:49