W tej części dowiesz się o:

1.      podstawowych procesach oddychania tlenowego i beztlenowego

2.      lokalizacji tych procesów w komórce i ich znaczeniu biologicznym

3.      roli mitochondriów w produkcji reaktywnych form tlenu

4.      przebiegu i  znaczeniu alternatywnych szlaków oddechowych

5.      głównych substratach oddechowych

6.      regulacji intensywności oddychania

7.      aktywności oddechowej organizmu i jego organów

8.      wymianie produktów aktywności metabolicznej pomiędzy komórkami, tkankami i organami rośliny

9.       roli plasmodesm oraz funkcji floemu i ksylemu w transporcie substancji pokarmowych i sygnałowych

10.  transporcie fotoasymilatów i regulacji załadunku i rozładunku floemu

11.  akceptorach i donorach asymilatów oraz mechanizmach ich dystrybucji w roślinie

12.  akumulacji i remobilizacji substancji pokarmowych w organach wegetatywnych i generatywnych

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49