zajęcia stacjonarne w SGGW

Temat wykładu: odżywianie mineralne roślin - stresy glebowe

Temat ćwiczeń: odżywianie mineralne roślin

Sprawy organizacyjne:

1. wykład prowadzi dr Anna Dzierżyńska (1h), wykład odbędzie się 15.IV.2011 w godz. 16-17  w sali nr 2/3 bud 37.

2. ćwiczenia prowadzą dr Anna Dzierżyńska i dr Agnieszka Gniazdowska-Piekarska (3h), w godz 17-18 w sali 089 i 091 bud.37

  W czasie ćwiczeń studenci obejrzą objawy niedoborów  makroelementow  na roślinach pomidora wyhodowanych w kulturach wodnych pełnych i  z deficytem danego pierwiastka,  w nawiązaniu do roli fizjologicznej danego makroelementu. Ćwiczenia zakończą się poprawą sprawdzianu 1 z gospodarki wodnej, barwników asymilacyjnych i fotosyntezy.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49