W tej części kursu  dowiesz się o:

  1. wpływie nadmiaru i niedoboru składników mineralnych na procesy fizjologiczne roślin

  2. reakcji roślin na zasolenie podłoża

  3. skutkach skrajnych wartości pH gleby na procesy życiowe roślin

  4. reakcji roślin na zanieczyszczenia gleby

  5. procesie fitoremediacji

Na ćwiczeniach dowiesz się:

  1. o właściwościach buforujących roślin

  2. nauczysz się rozpoznawać  objawy niedoboru podstawowych składników mineralnych

wykonując następujące ćwiczenia:

1.porównanie objawów niedoboru wybranych składników mineralnych

2.właściwości buforujące roślin

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49