Wiadomości ogólne i wprowadzenie

Kurs przedmiotu prowadzony jest w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy dotyczy podstawowych zagadnień związanych z fizjologią zwierząt, drugi zaś tematyki paszoznawstwa i żywienia zwierząt. Każdy z bloków tematycznych realizowany będzie w następującym wymiarze godzinowym:

- Podstawy fizjologii zwierząt: 8 godzin wykładów i 8 godzin ćwiczeń

- Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwa: 8 godzin wykładów i 8 godzin ćwiczeń.

Na zajęciach z fizjologii zwierząt studenci zapoznają się z podstawową wiedzą na temat mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu jako zintegrowanej biologicznie całości. Omawiana tematyka obejmuje teorie z zakresu aktywności tkankowej jak i molekularnej oraz charakteryzuje wpływ czynników abiotycznych i biotycznych środowiska zewnętrznego na zmiany aktywności fizjologicznej organizmu zwierząt.

Kurs żywienia zwierząt i paszoznawstwa ma na celu przybliżyć studentom podstawowe zagadnienia związane ze składem chemicznym i wartością pokarmową różnych grup pasz. Omówiona zostanie specyfika trawienia i wykorzystania składników pokarmowych zawartych w paszach przez różne gatunki i grupy produkcyjne zwierząt gospodarskich. Ważnym elementem kursu będzie przedstawienie specyfiki żywienia poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, a następnie bilansowanie receptur mieszanek i dawek pokarmowych.

Efektem końcowym kursu Podstaw Fizjologii i Żywienia Zwierząt będzie przygotowanie merytoryczne studentów do pracy ze zwierzętami gospodarskimi

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49