Literatura uzupełniająca

Knut Schmidt-Nielsen. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN

Berg J.M. 2005. Biochemia PWN;

Strony internetowe i portale:

Strona uczelni

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookNERV.html

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookMUSSKEL.html

Portal biologiczny http://biology.about.com.

Animacje poglądowe

Animacje poglądowe

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49