Cel ogólny: Omówienie funkcji układu endokrynnego, charakterystyka gruczołów wydzielania endokrynnego, rola hormonów w utrzymaniu homeostazy organizmu. Scharakteryzowanie najważniejszych etapów rozwoju gonad oraz wyjaśnienie mechanizmów regulacji procesów rozrodczych u samic i samców. Omówienie czynników warunkujących transport gamet i zapłodnienie.

Cele szczegółowe

Po zakończeniu pracy z materiałem zawartym w tej części kursu student powinien posiadać wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

 1. Budowa hormonów, miejsce powstawania i sposób wydzielania
 2. Regulacja wydzielania hormonów
 3. Docelowe działanie hormonów
 4. Szczegółowe omówienie funkcji hormonów
 5. Powstanie komórek płciowych i różnicowanie gonad.
 6. Rozwój gonad i wydzielanie hormonów u samców i samic.
 7. Dojrzałość płciowa, wytwarzanie plemników, regulacja procesów rozrodczych.
 8. Rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych.
 9. Ruja (cykl rujowy), owulacja, powstanie i czynności ciałka żółtego, luteolina.
 10. Kopulacja, transport gamet i zapłodnienie, ciąża i poród.
 11. Wczesny rozwój zarodka, poród i okres porodowy.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49