Cel wykładu: Wyjaśnienie pojęć z zakresu budowy i funkcji układu krwionośnego i oddechowego. Scharakteryzowanie składników morfotycznych krwi oraz omówienie ich roli w organizmie. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z oddychaniem komórkowym i płucnym.

Cele szczegółowe

Po zakończeniu pracy z materiałem zawartym w tej części kursu student powinien posiadać wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

  1. Topografia i budowa układu krwionośnego,
  2. Zasada i cel krążenia krwi
  3. Pochodzenie i rola składników morfotycznych krwi.
  4. Skład morfotyczny krwi, składniki osocza i ich znaczenie, mechanizmy krzepnięcia krwi
  5. Rola biologiczna tlenu w procesie oddychania komórkowego. Korzyści i zagrożenia

6. Mechanizmy oddychania płucnego i uwarunkowania fizyko-chemiczne i molekularne procesu wymiany gazowej

Laatste wijziging: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 22:49