1. Podstawy żywienia zwierząt, 2001. Praca zbiorowa pod redakcją M. Dymnickiej i J. Sokoła. Wydawnictwo SGGW
  2. Pasze, 1996. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chachułowej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa
  3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom 3, Paszoznawstwo, pod redakcją D. Jamroz, W. Podkówski i J. Chachułowej. PWN, Warszawa,2004.
  4. Dodatki w żywieniu bydła. Praca Zbiorowa pod redakcją E. Greli. VIT-TRA, 2001
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49