Cel wykładu: Omówienie budowy i funkcji układu pokarmowego oraz scharakteryzowanie najważniejszych zagadnień z zakresu nerwowej i endokrynnej koordynacji procesów trawiennych. Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z budową i funkcją nerki. Omówienie najważniejszych etapów powstawania moczu oraz mechanizmów regulacji tych procesów.

Cele szczegółowe zajęć

Po zakończeniu pracy z materiałem zawartym w tej części kursu student powinien posiadać wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

  1. Budowa i funkcje przewodu pokarmowego.
  2. Regulacja hormonalna i nerwowa pobierania pokarmu i trawienia.
  3. Środowisko oraz warunki prawidłowego trawienia składników pokarmowych.
  4. Budowa i funkcje nerki.
  5. Mechanizmy wytwarzania moczu w nerkach.
  6. Regulacja czynności nerek.
  7. Wydalanie moczu.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49