Literatura uzupełniająca

Knut Schmidt-Nielsen. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN

Berg J.M. 2005. Biochemia PWN;

Strony internetowe i portale:

Encyklopedia powszechna, pisana i redagowana przez internautów
http://www.pl.wikipedia.org/

Strona uczelni http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookDIGEST.html

Strona uczelni http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookEXCRET.html

Portal biologiczny http://biology.about.com

Animacje poglądowe

Animacje poglądowe

Animacje poglądowe

Animacje poglądowe

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49