Wykład: Skład chemiczny pasz i znaczenie składników pokarmowych. Specyfika trawienia i wykorzystania składników pokarmowych przez różne gatunki zwierząt gospodarskich. Bilans składników pokarmowych

Cel wykładu: wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Omówienie podstawowego składu chemicznego paszy i znaczenia głównych grup składników pokarmowych. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych ze specyfiką trawienia i wykorzystania składników paszy przez różne gatunki zwierząt gospodarskich.

Treści kształcenia prezentowane na wykładzie

1. Przedstawienie i omówienie składu podstawowego pasz.

3. Znaczenie składników pokarmowych.

4. Trawienie i wykorzystanie poszczególnych składników pokarmowych przez różne gatunki zwierząt gospodarskich.

5. Przedstawienie bilansu przemiany materii i energii organizmu zwierzęcia.

6. Znaczenie racjonalnego żywienia w produkcji zwierzęcej  Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49