1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo, Tom I, Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Pod redakcją D. Jamroz, S. Buraczewskiego, J. Kamińskiego. PWN, Warszawa(2004)

2. Podstawy żywienia zwierząt (2001) pod redakcją M. Dymnickiej i J. Sokoła, Wydawnictwo SGGW

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49