Cel główny zajęć- Przedstawienie metod konserwacji, przechowywania i przygotowywania pasz przed skarmianiem. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania bilansu i preliminarza pasz w gospodarstwie.

Cele szczegółowe

 1. Omówienie metod suszenia pasz w zależności od rodzaju suszonego materiału i produktu finalnego, który chcemy uzyskać.
 2. Przedstawienie metod zakiszania pasz i czynników warunkujących przebieg procesów fermentacji, a następnie jakość i wartość pokarmową kiszonek.
 3. Przedstawienie metod przygotowywania i przyrządzania pasz przed skarmianiem.
 4. Omówienie rodzajów i znaczenia mieszanek przemysłowych stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
 5. Zapoznanie z zasadami sporządzania preliminarza i bilansu pasz w gospodarstwie.

 

Treści kształcenia

1. Metody konserwacji pasz- suszenie, kiszenie.

 1. Suszenie zielonek na siano.
 2. Kiszenie pasz ? przebieg procesu zakiszania surowców kiszonkarskich
 3. Metody zakiszania pasz ? silosy, pryzmy, rękawy, bele i inne.
 4. Omówienie czynników wpływających na przebieg procesu fermentacji.
 5. Charakterystyka różnych materiałów kiszonkarskich pod kątem łatwości ich zakiszania.
 6.  Omówienie dodatków ułatwiających zakiszanie pasz.
 7. Metody oceny jakości kiszonek i  siana.
 8. Omówienie fizycznych, chemicznych i biologicznych zabiegów, jakim może być poddana pasza przed skarmianiem dla poprawy jej wartości pokarmowej i wykorzystania przez zwierzęta.
 9. Metody obliczania zapotrzebowania zwierząt na pasze, sporządzanie bilansu paszowego ? przykłady.
 10. Rodzaje pasz przemysłowych ? mieszanki treściwe pełnoporcjowe, uzupełniające, koncentraty wysokobiałkowe, uzupełniające mieszanki witaminowo-mineralne i premiksy.

 

Oczekiwany zakres wiedzy i umiejętności po zakończeniu kursu: znajomość czynników wpływających na jakość i wartość pokarmową siana i suszu. Wiedza o przebiegu procesu zakiszania pasz i czynnikach wpływających na jego przebieg. Umiejętność oceny i wyboru właściwej fazy wegetacji roślin pod kątem uzyskania dobrej jakości siana i kiszonki. Umiejętność doboru właściwego sposobu zakiszania w zależności od rodzaju zakiszanego materiału. Posiadanie wiedzy odnośnie działania preparatów ułatwiających zakiszanie pasz. Znajomość i umiejętność wyboru sposobów/metod poprawiających smakowitość, wartość pokarmową i wykorzystanie pasz przez zwierzęta.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49