1. Podstawy żywienia zwierząt. Praca zbiorowa pod redakcją M. Dymnickiej i J. Sokoła. Wydawnictwo SGGW, 2001

2. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom 2, Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt, pod redakcją D. Jamroz i A. Potkańskiego, PWN, Warszawa, 2004

3. Żywienie bydła. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Mikołajczaka. Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 2006

4. Żywienie koni, Meyer H., Coenen M. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2009

5. Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. Pod redakcją W. Zawadzkiego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2008.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49