Kurs Chemii Rolnej odbywa się w toku 9 zjazdów. Pierwsze zajęcia z przedmiotu (zjazd stacjonarny)odbywają się w dniu 5 marca, a ostatnie 24 czerwca. Sześć zjazdów odbywa się w SGGW w Warszawie, jeden w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach, a pozostałe zjazdy odbywają się na platformie e-learningowej. Łączna liczba godzin wykładów wynosi 24 godziny (lekcyjne 45 min.). Wykłady na zjazdach stacjonarnych są realizowane w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Ćwiczenia laboratoryjne na zjazdach w SGGW odbywają się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Zakłada się, że minimalny czas jaki potrzebny jest do zapoznania się z treścią wykładów wynosi 24 godziny lekcyjne i ćwiczeń - 24 godziny lekcyjne.

Harmonogram zajęć

Zjazd 1 w SGGW (4-6 III)

Wykład 1(2 h). Miejsce nawożenia we współczesnym rolnictwie

Ćwiczenia(4h): Odczyn i właściwości buforowe gleby oraz zawartość glinu wymiennego w glebie

Zjazd 2 na platformie e-learningowej (12 III)

Wykład 2. Pobieranie i funkcje składników pokarmowych w roślinach

Zjazd 3 w SGGW (18-20 III)

Wykład 3. (2 h) Gleba jako źródło składników pokarmowych

Ćwiczenia (4 h) Zasobność gleby w składniki pokarmowe roślin (fosfor i potas)

Zjazd 4 na platformie e-learningowej (26 III)

Wykład 4. Regulacja odczynu i kwasowości gleby


Zjazd 5 w SGGW (1-3 IV)

Wykład 5. (2 h) Nawozy naturalne i organiczne

Ćwiczenia (4 h) Właściwości fizyczne i chemiczne nawozów mineralnych (nawozy azotowe i fosforowe)

Zjazd 6 na platformie e-learningowej (9 IV)

Wykład 6. Systemy nawożenia


Zjazd 7 w SGGW (15-17 IV)

Wykład 7 (2 h) Nawozy mineralne

Ćwiczenia (4 h) Właściwości fizyczne i chemiczne nawozów mineralnych (nawozy potasowe, wieloskładnikowe., wapniowe)

Zjazd 8 w SGGW (27-29 V)

Wykład 8.(2 h) Nawożenie a jakość roślin rolniczych

Ćwiczenia (4 h) Skład chemiczny roślin (zawartość N, K i Mg w roślinach)

Zjazd 9 w SGGW (24-26V)

Wykład 9. (2 h) Nawożenie a środowisko

Ćwiczenia (4 h) Wyznaczanie dawek nawozów, obliczenie efektywności. i opłacalności. nawożenia

Zjazd 10 Zajęcia terenowe (6 h) 10-12VI

Wydziałowa Stacja Doświadczalna im M. Górskiego w Skierniewicach,

ul. Sobieskiego 10

Zjazd sesyjny 8-10VII

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny w formie testu mieszanego (wyboru, uzupełnień, zadań rachunkowych).

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49