Celem kursu chemii rolnej jest poznanie:

1.      Właściwości chemicznych nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych i ich przydatności do nawożenia roślin uprawnych,

2.      Składu chemicznego roślin i ich reakcji na nawożenie i właściwości chemiczne gleby,

3.      3metod diagnostyki nawozowej i zasad oceny potrzeb nawozowych roślin.

Wiedza ta jest niezbędna do zdobycia umiejętności samodzielnego sporządzenia planu nawożenia w gospodarstwie rolnym, co jest nadrzędnym celem kursu.

Równolegle z podstawowym celem kształcenia, w ramach kursu student zdobywa wiedzę z zakresu: mineralnego odżywiania roślin, fizjologicznej funkcji składników pokarmowych roślin, skutków nawożenia w aspekcie wpływu na środowisko przyrodnicze i fizjologicznym (kształtowanie jakości plonu, skutki nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych roślin), podstaw produkcji i magazynowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych, metod zarządzania składnikami pokarmowymi w gospodarstwie (bilans składników na różnych poziomach organizacji produkcji), funkcjonowania różnych systemów nawożenia roślin.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49