Student, który ukończył kurs chemii rolnej:

1. zna skład chemiczny roślin, właściwości i skład chemiczny nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych, podstawowe właściwości chemiczne gleby, zasady i metody diagnostyki potrzeb nawożenia roślin i wapnowania gleby, zasady wyliczenia dawek nawozów pod określone uprawy roślin, terminy stosowania nawozów.

2. potrafi ocenić stan odżywienia roślin, obliczyć potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin, analizować dane (i mapy) dotyczące stanu zasobności gleby w przyswajalne dla roślin formy składników pokarmowych i stanu zakwaszenia gleby, sporządzić plan nawozowy dla gospodarstwa, ocenić efektywność i opłacalność nawożenia.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49