Dla części kursu realizowanego metodą tradycyjną:

materiał wizualno tekstowy prezentowany w ramach wykładów,

sprzęt laboratoryjny, skrypt (Chemia Rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. red. St. Mercik; wyd. SGGW), odzież ochronna (fartuch laboratoryjny).

Dla części kursu realizowanego metodą wirtualną:

materiały wizualno-tekstowe umieszczone na platformie, dostęp do Internetu, podręczniki i skrypty: Chemia Rolna St. Mercik i M. Fotyma; wyd. SGGW, Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. red. Stanisław Mercik; wyd. SGGW, Nawożenie roślin uprawnych 1 i 2 W. Grzebisz; wyd. PWRiL.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49