Na wykładzie poznasz:

1.      eko-fizjologiczną definicję plonu roślin oraz cele produkcji rolniczej

2.      czynniki wpływające na wielkość plonu roślin

3.      rodzaje i zasoby środków produkcji rolnej i skutki nieefektywnego nimi gospodarowania

4.      przyczyny niskich plonów roślin w Polsce

5.      prawa nawozowe

Na ćwiczeniach poznasz:

1.      metody pomiaru odczynu i właściwości buforowych gleby oraz zawartości glinu wymiennego w glebie

2.      poznasz wzajemny związek pomiędzy pomierzonymi cechami gleby

3.      poznasz wpływ różnego nawożenia mineralnego (azotowego, fosforowego i potasowego oraz wapnowania gleby) i organicznego na odczyn gleby, właściwości buforowe i zawartość glinu wymiennego w glebie

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49