Na wykładzie poznasz:

1.      które pierwiastki chemiczne występujące w litosferze są niezbędne dla życia roślin

2.      w jakiej formie pobierane są składniki pokarmowe przez rośliny

3.      poznasz różne mechanizmy i strategie pobierania kationów i anionów oraz ich transportu w roślinie

4.      poznasz geochemiczne procesy umożliwiające pobranie składników pokarmowych przez rośliny

5.      poznasz biochemiczne i fizjologiczne funkcje składników pokarmowych roślin

6.      nauczysz się rozpoznawać typowe objawy niedoboru poszczególnych składników pokarmowych roślin u różnych gatunków uprawnych roślin

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49