Na wykładzie poznasz:

1. w jakiej formie występują składniki pokarmowe roślin w glebie

2. co to jest (przyswajalna) dostępna dla roślin forma składnika pokarmowego w glebie

3. przemiany związków azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki oraz mikroelementów w glebie

Na ćwiczeniach poznasz:

1. metody pomiaru zawartości przyswajalnych dla roślin form fosforu i potasu w glebie

2. wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu i potasu

3. jak wykorzystać dane o zasobności gleby w przyswajalne dla roślin formy składnika pokarmowego dla celów diagnostyki nawozowej

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49