1. Okres realizacji jednostki modułowej: semestr letni 2010/2011

  2. Czas pracy uczestnika szkolenia na platformie: minimum 12 godzin, tygodniowa aktywność wynosi minimum 1 godzina

  3. Miejsce i terminy zajęć stacjonarnych

Wykłady odbywają się w sali 2/3 budynek 37, a ćwiczenia kameralne w salach 3/3A oraz 3/6B w Katedrze Agronomii, bud. 37, III piętro. Terminy - w soboty w dn.: 05.III; 19.III; 02.IV; 16.IV; 14.V; 28.V.2011. Wykłady w godz. 14.00-16.00, ćwiczenia w godz. 16.00-20.00

Ćwiczenia terenowe (6 godzin) odbędą się 11.VI.2011 w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach

Sesja: 08-10.VII.2011

Liczba godzin stacjonarnych: 12 godzin wykładów + 30 godzin ćwiczeń (w tym 6 godzin ćw. terenowych)

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49