Ogólne cele kształcenia

Przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i utylitarnej dotyczącej najwłaściwszych sposobów oddziaływania rolnika na środowisko w celu stworzenia w nim optymalnych warunków dla odpowiednio dobranych roślin, objętych wspólnym systemem uprawy.

 

Cele te realizowane są poprzez:

? zapoznanie studentów z możliwościami regulacji warunków siedliskowych roślin uprawnych,

? poznanie teorii i technologii uprawy roli, siewu i sadzenia, pielęgnowania oraz zbioru roślin,

? poznanie biologii i ekologii chwastów oraz metod regulowania zachwaszczenia,

? poznanie zasad zmianowania roślin i układania płodozmianów oraz podstaw współczesnych systemów rolnictwa,

? uwrażliwienie studentów na możliwe szkodliwe oddziaływania zabiegów agrotechnicznych na środowisko.

 

Ogólna uprawa roli i roślin jest przedmiotem o charakterze interdyscyplinarnym, w nauczaniu którego należy wykorzystywać treści wykładane w poprzednich semestrach. 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49