Terminy zjazdów oraz treści kształcenia 

 

Zjazdy

W1)

Ćw.2)

 

Nr

lekcji

Tematy wykładów i ćwiczeń

nr

w SGGW

lub zdalny

I

SGGW (1)

 

05.III.2011

W

1

Wprowadzenie do przedmiotu. Uwarunkowania siedliskowe produkcji roślinnej.

W

2

Gleba jako czynnik siedliska i regulowanie właściwości fizycznych roli.

Ćw. 1

3-6

Biologiczna i agrotechniczna charakterystyka roślin uprawnych i ich wpływ na środowisko, cz.1.

II

Zdalny

 

08-18.III.

2011

W

7-8

Choroby gleby związane z niewłaściwą agrotechniką. Woda jako czynnik siedliska i regulacja warunków wodnych roślin.

W

W

9

Promieniowanie słoneczne, temperatura i powietrze jako czynniki siedliska i ich regulowanie. Czynniki topograficzne i biotyczne środowiska.

III

SGGW (2)

 

19.III.2011

W

10

Zmianowanie roślin ? pojęcia podstawowe. Płodozmian w ujęciu historycznym.

W

11

Przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania. Elementy zmianowania.

Ćw. 2

12-15

Biologiczna i agrotechniczna charakterystyka roślin uprawnych i ich wpływ na środowisko, cz. 2. Dobór stanowisk dla roślin uprawnych.

IV

Zdalny

21- 31.III.

2011

W

16

Funkcje płodozmianu. Typy płodozmianów, cz. 1: płodozmiany polowe.

V

SGGW (3)

 

02.IV.2011

W

17

Typy płodozmianów, cz.2: płodozmiany paszowe, z polem wypadającym, specjalne, uproszczone, dowolne.

W

18

Chwasty i ich właściwości biologiczne. Przyczyny i źródła zachwaszczenia.

Ćw. 3

19-22

Dobór stanowisk dla międzyplonów. Konstruowanie zmianowań oraz płodozmianów.

VI

Zdalny

04-14.IV.

2011

W

23

Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia.

VII

SGGW (4)

 

16.IV.2011

W

24

Wskaźniki ułatwiające podjęcie decyzji o zwalczaniu chwastów. Zasady klasyfikacji herbicydów.

W

25

Czynniki warunkujące skuteczne działanie herbicydów. Technika i zasady stosowania herbicydów.

Ćw. 4

26-29

Zaliczenie pisemne ćwiczeń 1-3. Poznawanie chwastów jarych, ozimych i wieloletnich.

VIII

Zdalny

02-12.V.

2011

W

30

Zjawisko odporności chwastów na herbicydy. Przemiany herbicydów w środowisku.

W

31

Zasady regulowania zachwaszczenia w wybranych roślinach uprawnych.

IX

SGGW (5)

 

14.V.2011

W

32

Cele i zadania uprawy roli. Systemy uprawy roli.

W

33

Orka jako podstawowy zabieg uprawowy.

Ćw. 5

34-37

Projektowanie ochrony roślin uprawnych przed chwastami ? dobór metod i herbicydów.

X

Zdalny

16-26.V.

2011

W

38

Zabiegi uprawowe uzupełniające.

W

39

Nowe kierunki w uprawie roli.

W

40

Zespoły zabiegów uprawowych.

XI

SGGW (6)

 

28.V.2011

W

41

Uprawa roli w różnych warunkach siedliska. Pielęgnowanie roślin uprawnych.

W

42

Systemy rolnictwa.

Ćw. 6

43-46

Projektowanie w płodozmianie: uprawy roli, pielęgnacji mechanicznej oraz ochrony przed chwastami.

XII

Zdalny

30.V-9.VI.

2011

 

W

47

Siew i sadzenie roślin uprawnych

W

48

Zbiór roślin uprawnych.

XIII

11.VI.2011

49-54

Ćwiczenia terenowe

 

08-10.VII.2011

 

Zjazd sesyjny

1) W - wykłady, 2) Ćw. - ćwiczenia kameralne

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49