Uczestnik po zakończeniu kursu zna

1. Najważniejsze czynniki siedliska warunkujące produkcję roślinną oraz możliwości ich regulacji.

2. Najważniejsze uszkodzenia roślin związane ze złym przezimowaniem i gradobiciem.

3. Podstawowe wymagania siedliskowe oraz najważniejsze kierunki użytkowania, parametry agrotechniki i fazy rozwojowe wybranych roślin uprawnych przydatne w projektowaniu płodozmianów i zwalczaniu chwastów

4. Podstawy teoretyczne i technologię stosowanych w Polsce i Europie systemów uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej uprawy roli

5. Teorię i technologię siewu roślin, ich pielęgnowania i zbioru.

6. Biologię i ekologię chwastów oraz metody regulacji zachwaszczenia ze szczególnym uwzględnieniem metod integrowanych.

7. Klasyfikację herbicydów, ich właściwości oraz działanie i stosowanie w wybranych roślinach uprawnych.

8. Zasady zmianowania roślin, funkcje gospodarcze zmianowania roślin, elementy zmianowania, typy płodozmianów.

9. Skutki środowiskowe zabiegów agrotechnicznych.

10. Systemy rolnictwa, zasady, cechy charakterystyczne.

 

Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi

1. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w układzie pogoda-gleba-zabiegi agrotechniczne-roślina oraz związki między zabiegami agrotechnicznymi a całym środowiskiem przyrodniczym.

2. Dostosować polową produkcję roślinną do zmiennych czynników siedliska.

3. Czynnie kształtować właściwości gleby celem stworzenia jak najlepszych warunków dla roślin.

4. Rozpoznawać rośliny uprawne, najważniejsze chwasty i ich diaspory, dostrzegać związki między zbiorowiskami chwastów a biologią i agrotechniką roślin uprawnych, prognozować zachwaszczenie roślin uprawnych.

5. Dobrać gatunki roślin do uprawy zgodnie z uwarunkowaniami gospodarstwa, zaprojektować płodozmian, technologię uprawy roli, siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych.

6. Dobrać odpowiednie metody zwalczania chwastów, w tym integrowane oraz dobrać skutecznie działające herbicydy.

7. Dostrzec zalety i wady różnych systemów gospodarowania oraz potrzebę rozwoju proekologicznych systemów gospodarowania. 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49