1. Materiały dla uczestnika:

? materiały wizualno-tekstowe umieszczone na platformie,

? podręczniki podane w wykazie literatury.

2. Materiały dla wykładowcy:

? komputery pracujące w sieci lokalnej z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieciowych, wykorzystywanie narzędzi internetowych,

? udostępniona platforma edukacyjna Moodle,

? projektor multimedialny. 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49