Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

  1. Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. Wyd. AR Wrocław 1999.
  2. Kuś J.: Systemy gospodarowania w rolnictwie. IUNiG Puławy 1995.
  3. Praca zbiorowa: Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL Warszawa 1996.
  4. Praczyk T., Skrzypczak G.: Herbicydy. PWRiL Poznań 2004.
  5. Roszak W. (red.): Ogólna uprawa roli i roślin. PWN 1997.
  6. Starczewski J. (red.): Uprawa roli i roślin. Cz. I i II. Akademia Podlaska Siedlce 2006.
  7. Tymrakiewicz W.: Atlas chwastów, PWRiL 1976.
  8. Woźnica Z.: Herbologia. PWRiL 2008.
  9. Zalecenia ochrony roślin na lata 2010/2011, Cz. I i II. IOR Poznań 2010.

 

Literatura uzupełniająca:

1. Aldrich R. J.: Ekologia chwastów w roślinach uprawnych - podstawy zwalczania chwastów. Opole 1997

2. Cross compliance. ARiMR

3. Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa

4. Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. IOR Poznań

5. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRWiR

6. PROW - programy rolno-środowiskowe (wybrane pakiety). ARiMR

7. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005. Wieś Jutra, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego

8. Siedliskowe uwarunkowania płodozmianów. Nawrocki S. 1997: Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, Rol. 64: 45-55.

9. Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. 1991. Cz. 1-4. Olsztyn, ART.

10. Tyburski J., Żakowska-Biemans S.: Wstęp do rolnictwa ekologicznego, 2007.

11. Uprawy uproszczone. Biuletyn techniczny. Monsanto 2002

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49