Zjazd I, 5.III.2011

Zajęcia w SGGW

Tematy wykładów

Lekcja 1: Wprowadzenie do przedmiotu. Uwarunkowania siedliskowe produkcji roślinnej.

Lekcja 2: Gleba jako czynnik siedliska i regulowanie właściwości fizycznych roli.

 

Wiedza i umiejętności

Celem lekcji 1 jest:

-   przedstawienie definicji ogólnej uprawy roli i roślin oraz herbologii

-   omówienie programu przedmiotu, literatury i zasad zaliczania oraz kształtowanych umiejętności w ramach przedmiotu

-   przedstawienie podstawowych pojęć związanych z produkcją na gruntach ornych (słowniczek)

-   omówienie specyfiki polowej produkcji roślinnej

-   wyszczególnienie czynników siedliska i omówienie zasad ich regulacji (czynnej i biernej)

Celem lekcji 2 jest

-   omówienie możliwości regulacji warunków środowiska glebowego poprzez kształtowanie fizycznych cech roli, takich jak: struktura, gęstość i porowatość (kontynuacja - gleboznawstwo)

-   omówienie agrotechnicznych sposobów sprzyjających kumulacji glebowej materii organicznej jako jednego ze sposobów pozytywnego oddziaływania na właściwości gleby (kontynuacja - gleboznawstwo)

-   omówienie znaczenia w uprawie gleby oraz regulacji takich cech gleby jak zwięzłość i lepkość (kontynuacja - gleboznawstwo)

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49