Zajęcia zdalne

Tematy wykładów:

Lekcja 7 i 8: Choroby gleby związane z niewłaściwą agrotechniką. Woda jako czynnik siedliska i regulacja warunków wodnych roślin.

Lekcja 9: Promieniowanie słoneczne, temperatura i powietrze jako czynniki siedliska i ich regulowanie. Czynniki topograficzne i biotyczne środowiska.

 

Celem lekcji 7 i 8 jest:

-  omówienie przyczyn, objawów i skutków chorób gleb: skorupa glebowa, koleiny, zbrylenie warstwy ornej, podeszwa płużna, nadmierne zagęszczenie podglebia,

-  omówienie warunków wodnych siedliska roślin uprawnych: opady i woda w glebie, bilans wodny pola, rodzaje wody w glebie, regulacja bierna i czynna (kontynuacja: gleboznawstwo, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia),

Celem lekcji 9 jest

-  omówienie znaczenia warunków świetlnych i termicznych oraz powietrznych siedliska w polowej produkcji roślinnej oraz sposobów regulowania (kontynuacja: agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia),

-   poznanie szkód w zasiewach związanych ze złym przezimowaniem,

- dostosowanie produkcji roślinnej do czynników topograficznych: wysokość nad poziomem morza oraz rzeźba terenu,

- omówienie możliwości regulacji czynników biologicznych środowiska w polowej produkcji roślinnej (kontynuacja: agroekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia).

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49