Tematy wykładów:

Lekcja 10: Zmianowanie roślin - pojęcia podstawowe. Płodozmian w ujęciu historycznym.

Lekcja 11: Przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania. Elementy zmianowania.

 

Celem lekcji 10 jest omówienie:

-         podstawowych pojęć dotyczących zagadnień płodozmianowych, w tym: rośliny przedplonowe i następcze, następstwo, wartość stanowiska, wymagania roślin co do stanowiska, zmianowanie roślin, monokultura itd.,

-         podstaw systemów produkcji roślinnej: płodozmianowego, dowolnego i monokulturowego,

-         zagadnień płodozmianowych w ujęciu historycznym.

 

Celem lekcji 11 jest:

-         omówienie przyrodniczych czynników zmianowania: wymagania glebowe (patrz: gleboznawstwo, kompleksy glebowe ) i klimatyczne roślin, termin zbioru i siewu, podatność na choroby i szkodniki płodozmianowe, zjawisko allelopatii (patrz: agroekologia i ochrona środowiska) itp.,

-         omówienie agrotechnicznych czynników zmianowania, tj. wymagań roślin w stosunku do nawożenia organicznego i mineralnego, uprawy roli, pozostałości herbicydów w glebie itp.,

-         wyszczególnienie czynników ekonomiczno-organizacyjnych zmianowania,

-         wyszczególnienie i scharakteryzowanie poszczególnych elementów zmianowania.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49