Zajęcia zdalne

Temat wykładu:

Lekcja 16: Funkcje płodozmianu. Typy płodozmianów, cz. 1: płodozmiany polowe.

 Celem lekcji 16 jest:

- omówienie roli płodozmianów we współczesnym rolnictwie i ochronie środowiska przyrodniczego

- przedstawienie zasad wydzielania różnych typów płodozmianów oraz scharakteryzowanie płodozmianów polowych

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49