Tematy wykładów

Lekcja 17: Typy płodozmianów, cz. 2: płodozmiany paszowe, z polem wypadającym, specjalne, uproszczone, zmianowanie dowolne. Przejścia siewne. Ocena płodozmianów.

Lekcja 18: Chwasty i ich właściwości. Przyczyny i źródła zachwaszczenia.

 

Celem lekcji 17 jest:

 omówienie kolejnych typów płodozmianów, tj. paszowych, z polem wypadającym, specjalnych (przeciwerozyjnych, nasiennych, warzywnych), uproszczonych oraz zmianowań dowolnych.

 sposoby ograniczania negatywnych skutków uproszczonych płodozmianów

 przedstawienie zasad ustalania przejść siewnych.

 zarysowanie problematyki oceny płodozmianów.

Celem lekcji 18 jest:

 omówienie korzystnych cech chwastów oraz ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne w łanie, na ich zbiór i jakość produktów rolnych oraz na zdrowie ludzi i zwierząt

 omówienie przyczyn zachwaszczenia: plenność chwastów, sposoby rozsiewania, glebowy bank nasion, żywotność, spoczynek i kiełkowanie nasion, uproszczone technologie uprawy itp.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49