Lekcja 23: Nechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

 Celem lekcji 23 jest:

 przedstawienie dostępnych metod regulacji zachwaszczenia

 omówienie metod profilaktycznych - ograniczanie bądź likwidacja źródeł zachwaszczenia

 -  omówienie niechemicznych metod zwalczania chwastów: agrotechniczno-mechanicznej, biologicznej i innych

Celem lekcji 24:

     - zapoznanie studentów z biologicznym i ekonomicznym progiem szkodliwości chwastów oraz ich znaczeniem, wraz z krytycznym okresem konkurencji, w podejmowaniu decyzji o zwalczaniu chwastów.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49