Lekcja 31: Zjawisko odporności chwastów na herbicydy. Przemiany herbicydów w środowisku.

Lekcja 32: Zasady regulowania zachwaszczenia w wybranych roślinach uprawnych.

 

Celem lekcji 31 jest:

? przedstawienie wad i zalet stosowania herbicydów,

? przedstawienie przyczyn i skutków zjawiska odporności chwastów na herbicydy oraz sposobów przeciwdziałania,

? omówienie przemian herbicydów zachodzących w środowisku, ich pozostałości oraz zagrożeń jakie stanowią dla środowiska.

Celem lekcji 32 jest:

? omówienie zasad regulowania zachwaszczenia metodami integrowanymi w następujących roślinach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, burak, ziemniak, strączkowe i rzepak ozimy.

? wskazanie na znaczące rozpowszechnienie w świecie uprawy roślin transgenicznych odpornych na herbicydy, oraz na ich znaczenie w regulacji zachwaszczenia.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49