Celem lekcji 33 jest:

 określenie podstawowych celów uprawy roli i zadań służących ich realizacji,

 scharakteryzowanie agronomicznych właściwości roli: sprawność, wydobrzenie, kultura gleby,

 wyszczególnienie i krótka charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli,

 tradycyjny (płużny) system uprawy roli: zestawienie uprawek.

Celem lekcji 34 jest:

 omówienie orki jako podstawowego zabiegu uprawowego w ramach tradycyjnej uprawy roli: zadania orki, praca pługa, optymalna wilgotność uprawowa, parametry charakteryzujące jakość orki, podziały orek, orki zasadnicze, uzupełniające i specjalne - cele, termin wykonania, parametry, sposoby wykonywania orki.

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49