Celem lekcji 39 jest:

-         omówienie, w ramach płużnej uprawy, uprawek spulchniających i wyrównujących rolę oraz ugniatających i kruszących - zadania, technika, termin i sposób wykonania.

Celem lekcji 40 jest:

omówienie poszczególnych zespołów zabiegów uprawowych (cele, warianty wykonania z uwzględnieniem minimalizacji uprawy roli) oraz całokształtu uprawy roli pod rośliny wysiewane jesienią i wiosną
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49