Celem lekcji 41 jest:

 określenie pozytywnych oraz negatywnych cech tradycyjnej uprawy roli stanowiących zarazem przesłanki uproszczeń tej uprawy,

 omówienie sposobów upraszczania/modyfikacji płużnej uprawy roli,

 omówienie zasad bezpłużnej i konserwującej uprawy roli oraz siewu bezpośredniego, ich wad i zalet, stosowanie w Polsce i świecie.

Celem lekcji 42 jest:

 - przedstawienie definicji współczesnych systemów rolnictwa oraz omówienie rolnictwa industrialnego, tradycyjnego, ekologicznego, precyzyjnego, zintegrowanego i zrównoważonego (cechy charakterystyczne, problemy).

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49