Czy wiesz jak obliczyć ogólną ilość składnika wnoszonego z nawozami naturalnymi i organicznymi? Jeśli nie, to obliczmy to razem!

Załóżmy, że interesuje nas ile azotu, fosforu i potasu zostanie wprowadzone do gleby z dawką 25 t obornika na 1 ha.

Pamiętamy, że zawartość azotu w oborniku wynosi przeciętnie 0,5% świeżej masy nawozu

Jeżeli dawka obornika wynosi 25 t * ha-1(25 000 kg * ha-1), a zawartość procentowa azotu w oborniku 0,5%, fosforu 0,13%, potasu 0,58% i magnezu 0,16%to:

25 000 kg * 0,5% = 125 kg N

25 000kg * 0,13% = 32,5 kg P

25 000 * 0,58% = 145 kg K

25 000 * 0,16 = 40 kg Mg

Jest to ilość azotu, fosforu, potasu i magnezu jaka zostanie wprowadzona wraz z 25 t obornika na 1 ha pola.

Czy wiesz jak obliczyć największą możliwą dawkę obornika jaką można zastosować na 1 ha gruntów ornych w Polsce? Jeśli nie, to obliczmy to razem!

Czy pamiętasz maksymalną dawkę azotu jaką można wprowadzić do gleby wraz z nawozami naturalnymi? Jest to 170 kg N * ha-1. Znając zawartość azotu w nawozie (dla przykładu w oborniku ? 0,5%) można obliczyć dawkę obornika - 170 kg N stanowić ma 0,5% masy nawozu, a więc:

170 * 100:0,5 (kg) = 34 000 kg = 34 t

34 t obornika * ha-1 to największa dawka nawozu jaką można zastosować na gruntach ornych.

Czy wiesz jak na podstawie wielkości stada zwierząt obliczyć roczną produkcję nawozu naturalnego w gospodarstwie? Jeśli nie, to obliczmy to razem!

Załóżmy, że nasze stado składa się z 23 krów, 3 jałówek cielnych, 3 jałówek w wieku powyżej 12 m-cy, 5 jałówek poniżej 12 m-cy, 4 bukatów i 10 cieląt w wieku do 6 m-cy. Zakładamy, że zwierzęta utrzymywane są w systemie alkierzowym.

Obliczmy najpierw ilość DJP utrzymywanych w gospodarstwie korzystając z odpowiednich przeliczników:

Klasa zwierząt

Ilość szt. fizycznych

Współczynnik przeliczeniowy DJP

Ilość DJP

krowy

23

1,2

27,6

jałówki cielne

3

0,9

2,7

jałówki >12 m-cy

3

0,7

2,1

Jałówki < 12 m-cy

5

0,5

2,5

bukaty

4

0,8

3,2

cielęta

10

0,2

2

ŁĄCZNIE

48

-

40,1

Wiemy już ile DJP utrzymywane jest w gospodarstwie. Przyjmując, że 1 DJP produkuje 10 t obornika rocznie możemy wyliczyć roczną produkcję obornika w gospodarstwie:

40,1 DJP * 10 t = 401 t

Odpowiedź: W ciągu roku gospodarstwo dysponuje 401 t obornika.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49