Listy i tablice

 1. Ten program czyta listę napisów, każdy w osobnym wierszu i następnie drukuje je w odwrotnej kolejności. Zauważ, że operator
  <STDIN>
  użyty jest w kontekście listowym, to znaczy w miejscu (przypisanie do tablicy), w którym oczekiwana jest lista. Powoduje to zastąpienie go przez listę, której wartościami są wszystkie (pozostałe) wiersze ze standardowego wejścia. Funkcja
  reverse
  odwraca listę
  @lista
  , zaś
  @print
  drukuje całą odwróconą listę.

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Wprowadz liste lancuchow:\n";
  @lista = <STDIN>;
  @odwrocona_lista = reverse @lista;
  print @odwrocona_lista;
  
  
  
  

 2. To samo w jednej linijce, bez użycia pomocniczych tablic:

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Wprowadz liste lancuchow:\n";
  print reverse <STDIN>;
  
  
  
  

 3. Program czyta liczbę i listę napisów, a następnie drukuje napis o danym numerze. Zauważ, że
  <STDIN>
  działa raz w kontekście skalarnym (czyta wiersz zawierający liczbę), a raz w listowym (czyta pozostałe wiersze z wejścia). Nie dałoby się najpierw zapełnić tablicy
  @b
  , a następnie zmiennej skalarnej
  $a
  , gdyż czytanie tablicy wczytałoby także wiersz z liczbą i nic nie zostałoby dla następnej operacji czytania. Tablica nie jest poddawana działaniu funkcji
  chomp
  , więc jej element będzie wydrukowany łącznie ze znakiem nowego wiersza, który zawiera. Elementy tablicy numerowane są od zera, stąd
  -1
  . Element tablicy jest zmienną skalarną, dlatego jego nazwę poprzedza
  $
  , a nie
  @
  .

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Wprowadz numer wiersza: "; chomp($a = <STDIN>);
  print "Wprowadz wiersze i zakoncz naciskajac ^D:\n"; @b = <STDIN>;
  print "Odpowiedz: $b[$a-1]";
  
  
  
  

 4. To samo, ale drukowany jest napis (wiersz) o losowym numerze. Funkcja zwraca liczbę losową z przedziału od zera do swojego argumentu, traktowanego jako liczba. Nazwa tablicy
  @b
  użyta w miejscu, w którym oczekiwany jest skalar (liczba) zastępowana jest przez liczbę elementów tablicy. Następnie wylosowana liczba obcinana jest automatycznie do części całkowitej, co daje indeks z przedziału
  0, .. @b-1
  .

   
  #!/usr/bin/perl
  
  srand;
  print "Lista lancuchow: "; @b = <STDIN>;
  print "Odpowiedz: $b[rand(@b)]";
  
  
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49