Struktury sterujące

 1. Instrukcja warunkowa w Perlu. Zwróć uwagę na obligatoryjne nawiasy klamrowe:

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Ile dzisiaj stopni? ";
  chomp($temperatura = <STDIN>);
  if ($temperatura > 25) {
    print "Zbyt goraco!\n";
  } else {
    print "Zbyt zimno!\n";
  }
  
  

 2. Druga wersja programu sprawdzającego temperaturę ilustrująca wykorzystanie instrukcji
  elsif
  (która jednak trochę ogranicza liczbę nawiasów):

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Ile dzisiaj stopni? ";
  chomp($temperatura = <STDIN>);
  if ($temperatura > 25) {
    print "Zbyt goraco!\n";
  } elsif ($temperatura < 20) {
    print "Zbyt zimno!\n";
  } else {
    print "Idealnie!\n";
  }
  
  
  

 3. Pętla sumująca liczby. Zmienna
  $suma
  ma przed wejściem do pętli wartość
  undef
  i dopiero pierwsza operacja dodawania ustawia jej poprzednia wartość na zero (i sumowanie działa poprawnie). Program daje jednak zły wynik, gdy jako pierwszą liczbę podamy 999 (zatem nawet w Perlu warto czasem inicjalizować zmienne).

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Wprowadz liczbe (999 oznacza koniec): ";
  chomp($n = <STDIN>);
  while ($n != 999) {
    $suma += $n;
    print "Wprowadz kolejna liczbe (999 oznacza koniec): ";
    chomp($n = <STDIN>);
  }
  print "Suma tych liczb wynosi $suma\n";
  
  
  

 4. Odwracanie kolejności wierszy tekstu bez użycia funkcji
  reverse
  . Najpierw tekst jest wczytywany do tablicy
  @lancuchy
  : jej elementy odpowiadają kolejnym wierszom tekstu. Następnie pętla
  while
  wykonuje się dopóki tablica
  @lancuchy
  jest niepusta. Wewnątrz pętli wywoływana jest funkcja
  pop
  , która usuwa ostatni element tablicy
  @lancuchy
  i zwraca go jako swoją wartość. Ta wartość jest następnie drukowana. Nazwa tablicy
  @lancuchy
  jest użyta w warunku końca pętli w kontekście skalarnym i ma wartość równą liczbie elementów pozostałych jeszcze w tablicy
  @lancuchy
  .

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Wprowadz kilka lancuchow (zakoncz nacisnieciem klawiszy ^D:\n";
  @lancuchy = <STDIN>;
  while (@lancuchy) {
    print pop @lancuchy;
  }
  
  
  

 5. Obliczanie kwadratów liczb od 0 do 32 przy użyciu pętli
  for
  . Jej składnia w Perlu jest identyczna jak w języku C.

   
  #!/usr/bin/perl
  
  for ($liczba = 0; $liczba <= 32; $liczba++) {
    $kwadrat = $liczba*$liczba;
    printf "%5g %8g\n", $liczba, $kwadrat;
  }
  
  
  
  

 6. To samo, ale z pętlą
  foreach
  (nie powinieneś może tego wiedzieć, ale tak naprawdę słowa kluczowe
  for
  i
  foreach
  synonimami ;-)). Pętla
  foreach
  ma dwa argumenty: zmienną skalarną i tablicę (listę). Pętla ta nadaje kolejno zmiennej skalarnej wartości z listy i dla każdej z tych wartości wykonuje blok kodu. W przykładzie poniżej lista jest generowana przy użyciu operatora zakresu
  ..
  . Wyrażenie
  (0..32)
  jest równoważne liście (0, 1, 2, ... 32).

   
  #!/usr/bin/perl
  
  foreach $liczba (0..32) {
    $kwadrat = $liczba * $liczba;
    printf "%5g %8g\n", $liczba, $kwadrat;
  }
  
  
  
  
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49