Kurs jest podzielony na moduły tematyczne. Modułem jest lekcja (= 1 godzina). Cały kurs obejmuje 27 modułów, w tym:

  • 18 modułów na które składa się 6 godzin wykładów (6 zjazdów x 1 godzina) oraz 12 godzin ćwiczeń audytoryjnych (6 zjazdów x 2 godziny) realizowanych w czasie 6 zjazdów w formie nauczania tradycyjnego wspomaganego za pomocą Platformy Moodle
  • 9 modułów - 6 godzin wykładów) realizowanych w czasie 6 zjazdów w nauczaniu zdalnym oraz 3 godzin ćwiczeń realizowanych w czasie 3 zjazdów w nauczaniu zdalnym

Planuje się przeprowadzenie sześciu zjazdów stacjonarnych (wykłady , ćwiczenia) i sześciu zjazdów zdalnych (wykłady) oraz 3 ćwiczeń zdalnych, które zostaną przeprowadzone w następujących terminach tzn. pomiędzy 4 i 5, 5 i 6 zjazdem stacjonarnym, oraz po 6 zjeździe stacjonarnym. Kurs rozpoczyna się zjazdem stacjonarnym.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49