Ogólne cele kształcenia

Przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej najważniejszych infekcyjnych chorób roślin występujących w uprawach rolniczych oraz zapoznanie z najskuteczniejszymi, a zwłaszcza przyjaznymi dla środowiska metodami ochrony upraw rolniczych przed chorobami powodowanymi przez czynniki infekcyjne.

Cele te realizowane są poprzez:

  • zapoznanie studentów z najważniejszymi infekcyjnymi chorobami występującymi w uprawach rolniczych,
  • poznanie etiologii sprawców chorób roślin w uprawach rolniczych,
  • poznanie cyklów rozwoju chorób infekcyjnych,
  • poznanie zasad wyboru najbardziej efektywnych i proekologicznych metod ochrony roślin przez chorobami
  • uwrażliwienie studentów na możliwe szkodliwe oddziaływania zabiegów ochrony roślin na środowisko.

Fitopatologia jest przedmiotem o charakterze interdyscyplinarnym, w nauczaniu którego należy powoływać się na treści wykładane w poprzednich semestrach.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49