Uczestnik po zakończeniu kursu zna:

1. Najważniejsze choroby powodowane przez infekcyjne czynniki
(wiroidy, wirusy, bakterie i grzyby) w uprawach rolniczych.

2. Występowanie i szkodliwość, objawy, etiologię, rozwój choroby czynników infekcyjnych w uprawach rolniczych oraz ochronę przed chorobami.

3. Rozwój infekcyjnego procesu chorobowego.

4. Patogenezę i reakcja roślin na działanie patogena.

5. Udział poszczególnych czynników (patogen, roślina, warunki środowiska, czas) w rozwoju epifitoz roślin.

6. Metody ochrony roślin przed chorobami: agrotechniczne, kwarantannowe, fizyczne, biologiczne, hodowlane.

7. Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami - kryteria oceny fungicydów, sposoby działania fungicydów w różnych fazach rozwoju rośliny, mechanizm grzybobójczego działania fungicydów na komórki grzybów, odporność grzybów na fungicydy.

8. Wady i zalety zintegrowanego systemu ochrony roślin.

Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:

1. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w układzie roślin-patogen- środowisko przyrodnicze.

2. Postawić dobrą diagnozę.

3. Dokonać identyfikacji czynnika sprawczego choroby roślin na podstawie widocznych makroskopowo objawów chorobowych.

4. Dokonać identyfikacji czynnika sprawczego choroby roślin na podstawie analizy oznak etiologicznych patogena.

5. Podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej metody metody ochrony roślin, w tym metod integrowanych.

6. Dostrzegać zalety i wady różnych metod ochrony roślin.

7. Wybrać skutecznie działające fungicydy.

8. Właściwe zaplanować i wykonać zabiegów ochrony roślin.

9. Podjąć właściwa decyzję o wyborze najlepszej techniki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad EUREPGAP i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49