1. Materiały dla uczestnika:

  • materiały wizualno-tekstowe umieszczone na platformie,
  • książki podane w wykazie literatury.

2. Materiały dla wykładowcy:

  • materiał roślinny i gabloty z objawami chorób roślin;
  • preparaty mikroskopowe; prezentacje PowerPoint.
  • komputery pracujące w sieci lokalnej z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieciowych, wykorzystywanie narzędzi internetowych,
  • udostępniona platforma edukacyjna Moodle,
  • projektor multimedialny.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49