Zaliczenie materiału ćwiczeniowego realizowanego w SGGW następuje w oparciu o:

  • zaliczenie prac wykonywanych na ćwiczeniach w nauczaniu tradycyjnym,
  • zdanie pisemnych zaliczeń cząstkowych na ćwiczeniach w nauczaniu tradycyjnym, które będą przeprowadzone na 2, 3, 4, 5 i 6 zjeździe w SGGW,
  • zaliczenie rozpoznawania wybranych chorób roślin,
  • zaliczenie pisemne ćwiczeń zdalnych na podstawie wykonania zadań zamieszczonych na Platformie pomiędzy 4 i 5, 5 i 6 zjazdem stacjonarnym, oraz po 6 zjeździe stacjonarnym. Praca powinna być przesłana w wersji elektronicznej w ciągu 2 tygodni od daty jej zamieszczenia.

Zaliczenie materiału wykładowego następuje w oparciu o:

  • wykonanie i zaliczenie ćwiczeń w nauczaniu zdalnym (czas na zapoznanie się z treścią wykładów oraz wykonanie zadań i odpowiedzi na pytania wynosi 2 tygodnie od ukazania się lekcji na platformie),
  • zdanie podczas sesji egzaminacyjnej pisemnego egzaminu końcowego, obejmującego testy z wielokrotnym wyborem i pytania otwarte z treści wykładowych materiału wykładanego zdalnie i tradycyjnie.

Końcową ocenę z zaliczenia materiału wykładowego oblicza się następująco: liczba punktów za aktywność na Platformie x 0,4 + liczba punktów za egzamin pisemny x 0,6

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49