Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

 1. Borecki Z. 2001. Nauka i chorobach roślin. PWRiL, Warszawa, wyd. III.
 2. Kryczyński S. 2002. Podstawy fitopatologii. Fundacja ?Rozwój SGGW?. wyd. II.
 3. Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW?.
 4. Kryczyński S.2005. Podstawy fitopatologii. Fundacja ?Rozwój SGGW.wyd. III, 2005.
 5. Kryczyński S. (red.) 2010. Choroby roślin w uprawach rolniczych. Wydawnictwo SGGW. wyd. II uzupełnione.
 6. Paduch-Cichal E., Szyndel M,S., Szcholloenberger M., Wakuliński W. (reds.). 2010. Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych Wydawnictwo SGGW.
 7. Program ochrony roślin. 2011.


Literatura uzupełniająca:

 1. Kochman J. 1986. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wydawnictwo SGGW AR.
 2. Kryczyński S., Mańka M., Sobiczewski P.2002. Słownik fitopatologiczny. Hortpress, Warszawa.
 3. Sobiczewski P., Schollenberger M. Bakteryjne choroby roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa, 2002.
 4. Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW.
 5. Marcinkowska J. 2010. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida) Wydawnictwo SGGW.
 6. Kryczyński S., Weber Z. (reds.). 2010. Fitopatologia Tom 1.Podstawy fitopatologii. PWRiL, Poznań.
 7. Paduch-Cichal E. 2011. Choroby roślin sadowniczych powodowane przez wiroidy lub wirusy?. Wydawnictwo, PWRiL, Warszawa.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49